Compote - ריקודים לכל
עכשווי, (Contempo, עכשווית) – כל השמות האלה מתייחסים לאותו סגנון מודרני, שעדיין לא התגבש
תמיד רצית ללמוד בלט מצד אחד, אבל האם זה נראה לך משעמם וקפדני? אז
פשוטו כמשמעו, השם "ריקוד עכשווי" מתורגם כריקוד מודרני. האוכלוסייה דוברי הרוסית מבטאת את המילה
מבין הריקודים העכשוויים, קונטמפו הוא המודרני ביותר, כי זה השם המילולי שלו מתורגם מאנגלית.
הריקוד מתאים היטב להתפתחות הכושר הגופני בילדים ומתכונן להופעות עתידיות.